Διερμηνείες

Το μεταφραστικό γραφείο 7Polyglossia TRANSLATIONS, σε συνεργασία με το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, προσφέρει την υπηρεσία στις διερμηνείες στη Βουλγαρική και την Ελληνική γλώσσα. Η λέξη «διερμηνεία» μπορεί να έχει ένα ευρύ φάσμα σημασιών για τους ανθρώπους με βάση το ιστορικό, την κατάρτιση ή την εμπειρία τους στο επάγγελμα της διερμηνείας. Όμως ο καλύτερος ορισμός αυτής της λέξης είναι αυτός που αναπτύχθηκε από μια ομάδα εργασίας της Διερμηνείας του Καναδά και είναι:

“Η διερμηνεία είναι μια διαδικασία επικοινωνίας, που αποσκοπεί να αποκαλύψει τις έννοιες και τις σχέσεις της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μας, μέσω της ανάμιξης με αντικείμενα, αντικείμενα, τοπία και χώρους”.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η διαδικασία της διερμηνείας δεν παρουσιάζει απλά πληροφορίες, αλλά μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή στρατηγική που χρησιμοποιείται για να μεταφράσει τις πληροφορίες αυτές στους ανθρώπους, από την τεχνική γλώσσα του εμπειρογνώμονα, στην καθημερινή γλώσσα του επισκέπτη.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τελευταία ενημέρωση στις 14 Ιανουαρίου 2020

Ο δικαστικός μεταφραστής πρέπει να έχει ένα επίπεδο στη σχετική ξένη γλώσσα C1 ή C2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί για γενικό έγκλημα. να μην στερηθεί το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος ή δραστηριότητας · να μην ασκεί δικαστικές λειτουργίες στο δικαστικό σύστημα και να έχει άδεια μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας εάν είναι αλλοδαπός.

Η δραστηριότητα των μεταφραστών σε δικαστικές διαδικασίες βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: νομιμότητα, διαδικαστική ανεξαρτησία του μεταφραστή · ευσυνειδητότητα, αντικειμενικότητα, ακρίβεια και πληρότητα της μετάφρασης · την εμπιστευτικότητα και τον σεβασμό της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Στα περιφερειακά και διοικητικά δικαστήρια, καθώς και στο εξειδικευμένο ποινικό δικαστήριο, τηρούνται μητρώα που περιλαμβάνουν καταλόγους ειδικών που έχουν πιστοποιηθεί ως δικαστικοί διερμηνείς.

Ο δικαστικός διερμηνέας έχει ελεύθερη πρόσβαση και μπορεί να συμβουλεύεται την υπόθεση κατά την οποία έγινε η μετάφραση, να λαμβάνει κατά προτεραιότητα αντίγραφα των εγγράφων και πληροφοριών στο δικαστήριο, το εισαγγελέα, τα προδικαστικά όργανα, τις Διοικητικές αρχές και άλλες υπηρεσίες και, μόνο με βάση την ιδιότητα του δικαστικού μεταφραστή, την οποία πιστοποιεί με την υποβολή δικαστικής κάρτας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Επιλέξτε ΑρχείοΑνέβασμα αρχείου

    Μείνετε Ενημερωμένοι

    Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε
    πρώτοι για οτιδήποτε νέο μας.

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.