Преводи

Агенцията за преводои 7Polyglossia TRANSLATIONS в сътрудничество с отлична мрежа от реномирани юристи и квалифицирани сътрудници – преводачи и литературни експерти – осигурява необходимите познания и терминология на преводите. В частност, тя извършва всички видове преводи и заверки в:

– Юридически документи: заявления, решения, искове, декларации, договори и др,
– Медицински документи: прегледи, диагнози, становища, истории, направления, сертификати, клинични изследвания, инструкции за употреба на лекарства и др,
– университетски документи: дипломи, оценки, сертификати, удостоверения, свидетелства, препоръки, автобиографии и др,
– Публични документи: удостоверения за раждане, удостоверения за семейно положение, договори, сертификати и др,
– Финансови документи: извлечения от сметки, данъчни декларации, договори, контракти, баланси, пенсии и т.н., както и прости текстове и книги на всички балкански, основни европейски езици, на китайски, арабски, афганистански, грузински, фарси, урду, персийски и др.

Съзнавайки, че преводът е съвкупност от дейности и услуги, освен на превода се отделя значително внимание на редактирането на текстовете.

Подходящ начин да се гарантира автентичността и качеството на преведените текстове, предоставяни на клиентите, е те да бъдат прегледани от обучени специалисти, за предпочитане от страната, за която се превежда.

Езиковата проверка и редактирането на преводите е последната и най-важна част от процеса.

Нашите услуги включват и езикова проверка и корекция на предварително преведени текстове и записи, като се гарантира, че текстовете са преведени перфектно и че терминологията е адаптирана към темата, за да се постигне възможно най-добрият краен резултат.

Агенцията за преводи извършва преводи от разстояние, по електронна поща, от Гърция и от чужбина.

Съвременният метод на превод и спазването на международните стандарти за качество гарантират високо ниво на обслужване на клиентите на 7Polyglossia TRANSLATIONS.

Свържете се с нас

    Избери файлКачи файл

    Бъдете в течение

    Регистрирайте се, за да бъдете
    информирани за всичко ново

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.