Многоезичието (multilingualism) е ситуация, при която човек говори два или повече езика. Случаят с използването на два езика се разглежда отделно, нарича се билингвизъм и е от голямо значение за лингвистиката и образованието. Сега обаче дори двуезичието се счита за специален случай на многоезичието. И двете се противопоставят на монолингвизма и се разглеждат рамо до рамо.

Езиковият контакт, който предполага контакт между различни групи, е в основата на билингвизма и многоезичието.

Многоезичието възниква в ситуации, в които различни групи избират (или са принудени) да съществуват съвместно. Всъщност в исторически план е имало различни мощни езици, които са функционирали понякога като търговски езици или lingua franca, като днешните международни езици. В някои случаи бяха създадени смесени езици или пиджинизация, които започнаха като опити за взаимно разбирателство между хора, които нямаха общ език. Това явление процъфтява главно през колониалния период и сложните езици се появяват главно от силен европейски и местен език. След това, когато тези езици придобият носители на езика, те се наричат ​​креоли. Те се разширяват, развивайки по-сложна граматика и по-широк речник, за да отговорят на нуждите, които вече не се ограничават до взаимодвйствията. Настоящият хаитянски креолски език, например, е местен за съвременните хаитяни, но исторически се основава на смесен език (базиран на френски и местния език).

Източник: Речник на новогръцки език

Leave a comment

Свържете се с нас

    Избери файлКачи файл

    Бъдете в течение

    Регистрирайте се, за да бъдете
    информирани за всичко ново

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.