Το εμπορικό σήμα είναι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη.

Το εμπορικό σήμα είναι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη. Η καταχώριση εμπορικού σήματος δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του σήματος με οποιονδήποτε τρόπο, στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, στη συσκευασία και σε κάθε τύπο έντυπου υλικού. Έτσι, συμβάλλει στον εντοπισμό της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον χρήστη. Η εγγραφή είναι για δέκα (10) έτη και μπορεί να ανανεώνεται κάθε δέκα χρόνια και για απεριόριστες δεκαετίες…

Ένα σήμα μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημάδια, συμπεριλαμβανομένων – ονομάτων προσώπων ή σχεδίων, γραμμάτων, αριθμών, χρωμάτων, του σχήματος του προϊόντος ή της συσκευασίας των προϊόντων ή των ήχων. Τα ανωτέρω σημεία πρέπει να μπορούν να παρουσιάζονται στο μητρώο σημάτων κατά τρόπο που να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο προστασίας που παρέχεται στον κάτοχό τους.

Πριν από λίγους μήνες έλαβα ένα email από μια ανταγωνιστική εταιρεία που ονομάζεται “Polyglot”, παρόμοιο με το δικό μου “7Polyglot”, που συνιστούσε τα εξής:

«Η λέξη «πολύγλωσσος» έχει καθεστώς εγγραφής του 2010, δηλ. προστατεύεται υπέρ της εταιρείας μας…, είναι σήμα κατατεθέν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η εταιρεία μας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της λέξης «πολυγλωσσία» για τις παραπάνω υπηρεσίες, ενώ η χρήση της από άλλο πρόσωπο ή εταιρεία για τις ίδιες υπηρεσίες συνιστά παραβίαση εμπορικού σήματος και αθέμιτη χρήση καθώς δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές…

Είμαστε ικανοποιημένοι που η επιλογή του ονόματος του γραφείου σας δεν έγινε εσκεμμένα κατά παράβαση των ανωτέρω, ούτε υπήρξε πρόθεση πλαστοπροσωπίας εκ μέρους σας. Καταλαβαίνετε όμως ότι αφού τίθεται θέμα ταυτότητας και σύγχυσης πρέπει να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο, τους χρηστούς τρόπους και φυσικά το πνεύμα συλλογικότητας. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση διατεθειμένοι να προσφύγουμε σε νομικές ενέργειες και περιμέναμε μια υγιή και δίκαιη έκβαση του θέματος…»

Για το λόγο αυτό, μετά από τέσσερα χρόνια δραστηριότητας της εταιρείας, έπρεπε να ξεκινήσω μια πλήρη ανανέωση του site, της πινακίδας του γραφείου και όλων των ηλεκτρονικών μέσων που σχετίζονται με την επικοινωνία. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια χρονοβόρα, εργατική και οικονομικά επαχθής διαδικασία. Ως εκ τούτου, θα συνιστούσα σε όσους σκοπεύουν να εγγράψουν εταιρείες για οποιαδήποτε δραστηριότητα, πριν δώσουν όνομα στην εταιρεία τους, να αναζητήσουν πληροφορίες στο Εμπορικό Μητρώο εάν το όνομα είναι δωρεάν για χρήση.

Ηλεκτρονική καταχώρηση εμπορικού σήματος

Μπορείτε να υποβάλετε το εμπορικό σήμα σας και να αποκτήσετε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

Θα χρειαστείτε:

• τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,

• νομιμοποίηση εγγράφων, εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία,

• πληρεξούσιο για τον ορισμό αντιπροσώπου με την υπογραφή του καταθέτη ή με τη σφραγίδα και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας,

• γραμμάτιο, εφόσον έχει οριστεί πληρεξούσιο.

* Οι πληροφορίες προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ελλάδος.

Leave a comment

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Επιλέξτε ΑρχείοΑνέβασμα αρχείου

    Μείνετε Ενημερωμένοι

    Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε
    πρώτοι για οτιδήποτε νέο μας.

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.