ДАНЪЧНА СИСТЕМА
              ДАНЪЦИ, ПОСТЪПИЛИ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ     ДАНЪЦИ, ПОСТЪПИЛИ В МЕСТНИТЕ БЮДЖЕТИ
Косвени данъциПреки данъциΦόρος ακίνητης περιουσίας
Данък върху добавената стойност Акцизи Данък върху застрахователните премииДанък върху доходите Данък, удържан при източника Данък върху разходите Алтернативен на корпоративния данък Данъци върху доходите на физическите лицаДанък наследство Данък върху даренията Данък върху облагаемото придобиване на имущество Данък върху автомобилите Патентен данък Туристически данък Други местни данъци, установени със закон

Leave a comment

Свържете се с нас

    Избери файлКачи файл

    Бъдете в течение

    Регистрирайте се, за да бъдете
    информирани за всичко ново

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.