Търговската марка е продукт на интелектуалната собственост и е собственост на собственика.

Търговската марка е продукт на интелектуалната собственост и е собственост на собственика. Регистрацията на търговска марка дава право на собственика да използва търговската марка изключително по всякакъв начин върху своите продукти и/или услуги, върху опаковки и върху всякакъв вид печатни материали. По този начин тя спомага за идентифициране на произхода на продукта или услугата от страна на потребителя. Регистрацията е за срок от десет (10) години и може да бъде подновявана на всеки десет години и за неограничен брой десетилетия…

Търговската марка може да се състои от всякакви знаци, включително – имена на лица или дизайни, букви, цифри, цветове, формата на продукта или опаковката на стоките или звуци. Горепосочените знаци трябва да могат да бъдат представени в регистъра на марките по такъв начин, че компетентните органи и обществеността да могат ясно и точно да идентифицират предмета на закрилата, предоставена на притежателя.

Преди няколко месеца получих имейл от конкурентна компания, наречена „Polyglot“, подобна на моята „7Polyglot“, в който се препоръчва следното:

„Думата „многоезичен“ има статут на регистрация от 2010 г., т.е. тя е защитена в полза на нашата компания…, тя е национално регистрирана търговска марка. Това по същество означава, че нашето дружество има изключителното право да използва думата „многоезичен“ за горепосочените услуги, докато използването й от друго лице или дружество за същите услуги представлява нарушение на търговската марка и нелоялна употреба, тъй като обърква потребителите…

Убедени сме, че изборът на служебното ви име не е направен умишлено в нарушение на горепосочените разпоредби, нито пък е имало намерение да се представяте за такъв. Въпреки това разбирате, че тъй като е налице въпрос за идентичност и объркване, трябва да предприемете съответните действия в съответствие със закона, добрите нрави и, разбира се, духа на колегиалност. В никакъв случай не сме готови да прибегнем до съдебни действия и очакваме здравословен и справедлив изход на въпроса…“

Поради тази причина, след четири години дейност на фирмата, трябваше да пристъпя към цялостно обновяване на уебсайта, табелата на офиса и всички електронни медии, свързани с комуникацията. Това се оказа времеемък, трудоемък и финансово обременителен процес. Ето защо бих препоръчал на всеки, който възнамерява да регистрира дружества за каквато и да е дейност, преди да даде име на дружеството си, да потърси информация от Търговския регистър дали името е свободно за използване.

Електронна регистрация на търговска марка

Можете да подадете своя търговска марка и да получите изключителното право да я използвате за своите продукти или услуги.

Необходими са ви:

– личните ви пароли за Taxisnet,

– легализация на документи, ако бенефициентът е дружество,

– пълномощно за назначаване на представител с подписа на вложителя или с печата и подписа на законния представител на дружеството,

– запис на заповед, ако е назначен пълномощник.

* Информацията е взета от официалния уебсайт на МИНИСТЕРСТВОТО НА РАЗВИТИЕТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ / ДЕПАРТАМЕНТА ЗА СТАНДАРТИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ГЪРЦИЯ.

Leave a comment

Свържете се с нас

    Избери файлКачи файл

    Бъдете в течение

    Регистрирайте се, за да бъдете
    информирани за всичко ново

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.