ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
                         ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
Έμμεσοι φόροιΆμεσοι φόροιΦόρος ακίνητης περιουσίας
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
Φόρος επί των ασφαλίστρων
Φόρος εισοδήματος
Φόρος που παρακρατείται στην πηγή
Φόρος στα έξοδα Εναλλακτική στον εταιρικό φόρο
Φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων
Φόρος κληρονομιάς
Φόρος δωρεάς
Φορολογική ανταποδοτική απόκτηση ακινήτου
Φόρος επί των αυτοκινήτων
Φόρος ευρεσιτεχνίας
Τουριστικός φόρος
Άλλοι τοπικοί φόροι που καθορίζονται από νόμο

Leave a comment

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Επιλέξτε ΑρχείοΑνέβασμα αρχείου

    Μείνετε Ενημερωμένοι

    Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε
    πρώτοι για οτιδήποτε νέο μας.

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.