Η φορολογική πολιτική μιας χώρας είναι ο πυρήνας των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών της. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη ρύθμιση των μακροοικονομικών αναλογιών, καθώς και σημαντικό μοχλό για την προώθηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Φόρος που παρακρατείται στην πηγή

Φόρος εισοδήματος

Φόρος ευρεσιτεχνίας

Φόρος επί της κτήσης ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας

Φόρος κτήσης ακινήτου με δωρεά

Τουριστικός φόρος

Φόρος κληρονομιάς

Φόρος οχημάτων

Φόρος ακίνητης περιουσίας

Φόρος στη δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών

Φόρος εισοδήματος οικονομικών επιχειρήσεων

Φόρος στα ασφάλιστρα

Φόρος επί της δραστηριότητας εκμεταλλεύσεως πλοίων

Φόρος στα έξοδα

Φόρος στη μεταφορά επιβατών με ταξί

Leave a comment

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Επιλέξτε ΑρχείοΑνέβασμα αρχείου

    Μείνετε Ενημερωμένοι

    Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε
    πρώτοι για οτιδήποτε νέο μας.

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.