Как да започна бизнес в Гърция, сред кризата и постоянното кървене на корпоративните и гражданските доходи? Винаги има възможности за създаване на бизнес, стига човек да се възползва правилно от икономическата ситуация, която опустоши страната, и бъде внимателен с избора си. Например, младите хора в областта имат много „свежи“ идеи и създават нови възможности за себе си и за района ни, за разлика от някои по-възрастни предприемачи, които се стремят да градят върху „изгорялото“, без резултат. Времената са се променили и фактът, че човек има възможност да отвори заведение (напр. в общественото хранене), сам по себе си не означава, че това ще му донесе добър доход.

Цитат – epixeiro.gr

Винаги има възможности за създаване на бизнес, стига човек да се възползва правилно от икономическата ситуация, която разияжда страната. Тайната, съдейки от нашия опит, е екстравертността (отваряне навън), съчетана с инвестиране в основния сектор и създаване на продукти или технически услуги.

Тогава изборът на бизнес форма е свързан с нуждите на всеки човек. Прилагаме по- долу схемите:

 • Еднолична фирма -> От един човек
 1. Данъчно облагане от 22% до 45%
 2. Такса солидарност от 2,2% – 10%
 3. EFKA (Единна агенция за социално осигуряване) 26.95%
 4. 100% данъчен депозит (Общи такси: от 51% до 82%)

Едноличният предприемачът е отговорен за всяко задължение на своя индивидуален бизнес с личното си имущество.

 • Частни компании -> От двама и повече човека събирателно или одитно дружество.
 1. Данъчно облагане 29%
 2. Такса солидарност от 2,2% – 10% (към партньорите)
 3. EFKA (Единна агенция за социално осигуряване) 26.95% (за партньори)
 4. 50% данъчен депозит (за първите 3 години, след това 100%)

Първостепенният партньор отговаря за дълговете на Дружеството с личното си имущество, за неопределено време и изцяло. Съдръжниът носи отговорност до размера на вноската си.

 • Капиталови и акционерни дружества (Единични или Събирателни) ООД (ЕПЕ) – ЕООД (IKE) – AД (АЕ)
 1. Данъчно облагане 29% .
 2. 50% данъчен депозит (за първите 3 години, след това 100%)
 3. Данък върху дивидента в размер на 15%, след като се разпределят печалбите.
 4. Налог за солидарност от 2,2% – 10% (при разпределени дивиденти).
 5. EFKA (Социално и здравно осигуряване) 26,95% (при разпределени дивиденти) или приблизително 168,00 EUR за този ,за когото се изисква осигуряване.

Застрахователно задължение:

 1. за ООД (ЕПЕ) имат всичките членове.
 2. за ЕООД (IKE) има само мениджърът.
 3. за АД (АЕ) – само акционери над 3%, които участват в ДС (Съвет на директорите).

В ООД (ΕΠΕ) и ЕООД (IKE) мениджърът не носи лична отговорност за дълговете на компанията към трети лица, различни от държавата. Подобно на AД, отговорността на акционерите / съдружниците достига до големината на капиталовото вложение, отговорността е на компанията, с нейните активи, а не на съдружниците. В случаите на фирми за кетъринг , за продажба на хранителни продукти , при хотелиерство, работилници, обучаващи фирми и др., допълнителни изисквания за тяхното учредяване са лицензи за експлоатация от съответните местни региони.

Изборът на правна норма се преценява и от следните фактори:

 • Разходите за учредяването:
 1. за еднолична фирма около 150,00 евро.
 2. за еднолична компания, ако уставът е съставен от адвокат (без да е задължително) е около 400,00 евро, без адвокат – около 200,00 евро
 3. за ООД (ΕΠΕ), приблизително 700,00 EUR, (учредяване – задължително чрез нотариално заверяване).
 4. за ЕООД (IKE), ако уставът е съставен от адвокат (не е задължително) е около 500,00 EUR, без адвокат – около 200,00 EUR.
 5. за AД приблизително 700,00 EUR (учредяване с нотариален акт).

Забележка: разходите по данъка за набиране на капитал при създаване на компании са премахнати.

 • Ако е необходим лиценз, цената се увеличава в зависимост от предмета на дейност.
 • В случай на унаследяване на магазини, които изискват разрешително за извършване на дейност, процедурата за прехвърляне на разрешителното е проста, на ниска цена, напр. прехвърлянето на лиценз за ресторант струва около 185.00 евро.

Според нас, най-добрият вариант на избор на бизнес модел, за момента, е ЕООД (IKE), тъй като има най-ниската данъчна стойност от 29%, а само администраторът има застрахователна отговорност, 26,95% върху разпределените дивиденти (за другите членове застраховката не е задължителна и техните дивиденти не подлежат на ЕФКА (Социално Осигуряване). В случай на неразпределяне на дивидентите, тогава мениджърът плаща само около 168,00 евро на месец.

Източник: cdn.epixeiro.gr

Свържете се с нас

  Избери файлКачи файл

  Бъдете в течение

  Регистрирайте се, за да бъдете
  информирани за всичко ново

  7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.