Πώς ανοίγω μια επιχείρηση στην Ελλάδα, εν μέσω κρίσης και συνεχούς αφαίμαξης των εισοδημάτων των εταιρειών και των πολιτών;
Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για την ίδρυση επιχείρησης, αρκεί να εκμεταλλευτεί κανείς σωστά την οικονομική συγκυρία που μαστίζει τη χώρα, καθώς και να είναι προσεκτικός με την επιλογή του.
Για παράδειγμα, οι νέοι στο χώρο έχουν πολλές «φρέσκιες» ιδέες και δημιουργούν ευκαιρίες για τους ίδιους και τον τόπο μας, σε αντίθεση με κάποιους παλαιότερους επιχειρηματίες οι οποίοι πασχίζουν να δημιουργήσουν επάνω «στα καμένα» χωρίς αποτέλεσμα. Οι εποχές άλλαξαν και το γεγονός ότι κάποιος έχει δυνατότητα να ανοίξει ένα μαγαζί, (πχ στην εστίαση) δε συνεπάγεται από μόνο του ότι θα του αποφέρει καλό εισόδημα.

Παράθεση – epixeiro.gr

Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για την ίδρυση επιχείρησης, αρκεί να εκμεταλλευτεί κανείς σωστά την οικονομική συγκυρία που μαστίζει τη χώρα
Το μυστικό, κρίνοντας από την εμπειρία μας, είναι η εξωστρέφεια σε συνδυασμό με την επένδυση στον πρωτογενή τομέα και τη δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών τεχνολογίας.
Κατόπιν, η επιλογή επιχειρηματικού σχήματος σχετίζεται με τις ανάγκες του καθενός. Παραθέτουμε τα παρακάτω σχήματα:

 • Ατομική επιχείρηση -> Ένα άτομο
 1. Φορολόγηση από 22% – 45%
 2. Εισφορά αλληλεγγύης από 2,2% – 10%
 3. ΕΦΚΑ 26,95%
 4. Προκαταβολή φόρου 100% (Σύνολο επιβαρύνσεων: από 51% έως 82%)

Ο επιχείρων ατομικά, ευθύνεται για κάθε χρέος της ατομικής του επιχείρησης, με την ατομική του περιουσία.

 • Προσωπικές εταιρείες -> Δύο άτομα και άνω Ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία
 1. Φορολόγηση 29%
 2. Εισφορά αλληλεγγύης από 2,2% – 10% (στους εταίρους)
 3. ΕΦΚΑ 26,95% (στους εταίρους)
 4. Προκαταβολή φόρου 50% (για τα 3 πρώτα χρόνια, κατόπιν 100%)

Ο ομόρρυθμος εταίρος έχει ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας με την ατομική του περιουσία, απεριόριστα και εις ολόκληρων. Ο ετερόρρυθμος ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του.

 • Κεφαλαιουχικές και μετοχικές εταιρείες (Μονοπρόσωπες ή Πολυπρόσωπες) ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΑΕ
 1. Φορολόγηση 29%
 2. Προκαταβολή φόρου 50% (για τα 3 πρώτα χρόνια, κατόπιν 100%)
 3. Φόρος μερισμάτων 15% εφόσον γίνει διανομή κερδών
 4. Εισφορά αλληλεγγύης από 2,2% – 10% (στα διανεμόμενα μερίσματα)
 5. ΕΦΚΑ 26,95% (στα διανεμόμενα μερίσματα) ή 168,00 ευρώ περίπου, για όποιον έχει υποχρέωση ασφάλισης

Ασφαλιστική υποχρέωση:

 1. στις ΕΠΕ έχουν όλα τα μέλη
 2. στις ΙΚΕ έχει μόνο ο διαχειριστής
 3. στις ΑΕ μόνο οι μέτοχοι άνω του 3% που συμμετέχουν στο Δ.Σ.

Στις ΕΠΕ και ΙΚΕ, ο διαχειριστής δεν υπέχει προσωπική ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας έναντι τρίτων, πλην του Δημοσίου. Αντίστοιχα και στην ΑΕ, η ευθύνη των μετόχων/εταίρων ανέρχεται μέχρι το ύψος του κεφαλαίου, η ευθύνη είναι της εταιρείας, με την περιουσία της, και όχι των εταίρων. Σε περίπτωση επιχειρήσεων εστίασης – πώλησης τροφίμων – ξενοδοχειακών – συνεργείων – εκπαίδευσης κτλ., χρειάζεται για την ίδρυσή τους και άδειες λειτουργίας από τις κατά τόπους περιφέρειες.

Η επιλογή του νομικού πλαισίου κρίνεται και από τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Το κόστος ίδρυσης
 1. για ατομική επιχείρηση περίπου 150,00 ευρώ
 2. για προσωπική εταιρεία εφόσον συνταχθεί το καταστατικό από δικηγόρο (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) περίπου 400,00 ευρώ – χωρίς δικηγόρο περίπου 200,00 ευρώ
 3. για ΕΠΕ, περίπου 700,00 ευρώ, ( σύσταση υποχρεωτικά μέσω συμβολαιογράφου)
 4. για ΙΚΕ εφόσον συνταχθεί το καταστατικό από δικηγόρο (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) περίπου 500,00 ευρώ – χωρίς δικηγόρο περίπου 200,00 ευρώ
 5. για ΑΕ περίπου 700,00 ευρώ (σύσταση με συμβολαιογραφική πράξη)

Σημείωση: το κόστος του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τη σύσταση εταιρειών έχει καταργηθεί.

 • εάν χρειάζεται κάποια άδεια λειτουργίας, το κόστος ανεβαίνει ανάλογα με το αντικείμενο.
 • σε περίπτωση διάδοχης κατάστασης για καταστήματα που χρειάζονται άδεια λειτουργίας, η διαδικασία μεταβίβασης της άδειας είναι απλή, με μικρό κόστος, π.χ. η μεταβίβαση άδειας εστιατορίου κοστίζει περίπου 185,00 ευρώ

Κατά τη γνώμη μας, η καλύτερη επιλογή αυτή την περίοδο, για εταιρικό σχήμα, είναι η ΙΚΕ, καθώς έχει το μικρότερο κόστος φορολόγησης 29% και υποχρέωση ασφάλισης έχει μόνο ο διαχειριστής, 26,95% επί των διανεμόμενων μερισμάτων (για τα λοιπά μέλη η ασφάλιση είναι προαιρετική, και τα μερίσματά τους δεν υπόκεινται σε ΕΦΚΑ). Σε περίπτωση δε, μη διανομής μερισμάτων, τότε ο διαχειριστής πληρώνει μόνο 168,00 ευρώ περίπου, μηνιαίως.

Πηγή: cdn.epixeiro.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Επιλέξτε ΑρχείοΑνέβασμα αρχείου

  Μείνετε Ενημερωμένοι

  Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε
  πρώτοι για οτιδήποτε νέο μας.

  7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.