Редактиране на текстове

Имайки предвид, че преводът е набор от дейности и услуги, извън изпълнението на превода, се обръща голямо внимание на редактирането на текстове и записи.

Подходящ начин да се гарантира автентичността и качеството на преведените текстове, доставени на клиентите, е те да бъдат прегледани от обучени специалисти, за предпочитане от страната, за която превеждат.

Езиковата проверка и редактирането на превода е последната и най-важна част от завършването на процеса.

Предоставяните от нас услуги включват и езикова проверка и корекция на вече преведени записи и текстове, като гарантираме правилния превод на всеки текст и адаптирането на терминологията в зависимост от предмета и с цел най-добър краен резултат.

Преводаческа агенция 7Polyglossia TRANSLATIONS предлага корекция на ръкописи, документи, рекламни материали, резюмета, дисертации и дисертации, както и форматиране, предпечат, печат, сканиране, уеб публикуване и архивиране на документи.

Свържете се с нас

    Избери файлКачи файл

    Бъдете в течение

    Регистрирайте се, за да бъдете
    информирани за всичко ново

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.