Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Βασικός στόχος της Εταιρείας μας είναι να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των πελατών μας παρέχοντάς τους εξατομικευμένες, ποιοτικές και έγκαιρες υπηρεσίες, λογικές τιμές και αποτελεσματική υποστήριξη.

Το Μεταφραστικό γραφείο 7Polyglossia TRANSLATIONS ιδρύθηκε το 2019 και είναι μια σύγχρονη εταιρεία που στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, εκπαίδευσης και υποστήριξης σε Έλληνες και Αλλοδαπούς, καθώς και πιστοποίηση εγγράφων σε όλες τις γλώσσες στις οποίες εκτελούνται οι μεταφράσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προσφέρουμε Ποικίλες πρόσθετες
υπηρεσίες και δραστηριότητες

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια που διοργανώνουμε στοχεύουν στην επιτυχή απόκτηση ομιλούμενης και γραπτής γλώσσας, καθώς και σε ένα εύρος πλούσιου λεξιλογίου που σχετίζεται με την επικοινωνία σε οικογενειακό, κοινωνικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, επίσης σε βασικές γνώσεις των πολιτισμικών παραδόσεων της αντίστοιχης χώρας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Στη διάθεσή σας υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι και πληθώρα υλικών μελέτης που εγγυώνται την αποτελεσματική διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η εταιρία μετάφρασης και νομιμοποίησης 7Polyglossia TRANSLATINOS προσπαθεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών, προσφέροντας ποικίλες πρόσθετες υπηρεσίες και δραστηριότητες όπως: ιδιωτική και ομαδική εκπαίδευση, καθώς και σεμινάρια στα βουλγαρικά και τα ελληνικά για τους Βούλγαρους και τους αλλοδαπούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Επιλέξτε ΑρχείοΑνέβασμα αρχείου